Výsledky výběrového řízení na asistenta Ateliéru módní tvorby
Vytvořeno: 4. 8. 2016 od Úřední deska

Výsledky výběrové řízení na asistenta Ateliéru módní tvorby

 

Odborná komise:

Ing. Jarmila Kemrová, prorektorka pro věci studijní

MgA. Pavel Ivančic, vedoucí ateliéru módní tvorby

 

 

Uchazeči:

1. MgA. Tereza Ledvinová

2. Mgr. art. Viera Devečková

 

Celkem se do prvního kola přihlásilo 6 kandidátů, komise do druhého kola vybrala 2 kandidáty. Druhé kolo výběrového řízení proběhlo 24. 6. 2016, uchazeči představili svoje portfolio a představu o fungování ateliéru.

 

 

Rektor požádal komisi, aby zhodnotila předpoklady uchazečů a doporučila pořadí kandidátů.

 

 

Závěrečné stanovisko rektora:

 

Po zvážení doporučení nejen od odborné komise, jsem se rozhodl jmenovat na pozici asistenta Ateliéru módní tvorby Mgr. art. Vieru Devečkovou.

 

 

 

 

prof. ak. arch. Jindřich Smetana                                                                              22. 7. 2016