Výsledky výběrového řízení na vedení Ateliéru designu nábytku a interiéru
Vytvořeno: 7. 7. 2016 od Úřední deska

Výsledky výběrové řízení na vedení Ateliéru designu nábytku a interiéru

Odborná komise:

prof. ak. arch. Jiří Pelcl, dr. h. c.

prof. M. A. Jan Němeček

prof. Mgr. A. Michal Froněk

doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D.

PhDr. Lenka Žižková

David Kalista

 

Uchazeči:

1. Doc. MgA. René Šulc, MgA. Kristýna Kouřilová

2. MgA. Ondřej Tobola, MgA. Karel Matějka

 

V rámci 2. kola výběrového řízení, které proběhlo 16. 6. 2016, představili uchazeči, během jednotlivých přednášek, koncepci výuky a svou, příp. ateliérovou tvorbu.

 

Rektor požádal komisi, aby zhodnotila předpoklady uchazečů a vzala v úvahu tato kritéria:

 

Ad profesionální kompetence uchazečů:

·         Jednoznačná a charakteristická kvalita vlastní tvorby

·         Schopnost vnímat obor komplexně, nejen v mantinelech svých praktických zkušeností

·         Schopnost autenticky formulovat a obhájit svůj názor na aktuální otázky v oboru

·         Vhodnost začlenění profesionálního profilu adepta do skladby ateliérů na katedře

 

Ad pedagogická kompetence

·         Předpoklady pro individuální ateliérovou výuku na škole typu UMPRUM

·         Pozitivní pedagogická empatie a energie

·         Koncepce výuky právě pro tuto školu, tuto katedru a tento ateliér

·         Schopnost vnímat a provádět výuku v kontextu ostatních oborů na škole

 

Ad osobnostní předpoklady

·         Vhodnost začlenění osobnostního profilu adepta do skladby vedoucích ateliérů příslušné katedry i ostatních pedagogů školy

·         Schopnost konstruktivně spolupracovat s kolegy a ochota investovat svou energii a talent také ve prospěch školy

 

Závěrečné stanovisko rektora:

 

Po zvážení argumentů a názorů, které jsem získal nejen od odborné komise, jsem se rozhodl – pro nejednoznačné výsledky – výběrové řízení na vedení Ateliéru designu nábytku a interiéru v září 2016 zopakovat.

 

 

 

 

prof. ak. arch. Jindřich Smetana                                                                              1. 7. 2016