Zápisy do 1. ročníku 2019/2020
Vytvořeno: 24. 7. 2019 od Úřední deska

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

02. 09. 2019 v 10:00 hod.      bakalářský program Výtvarná umění a magisterský program Výtvarná umění, obor Architektonická tvorba,

02. 09. 2019 ve 14:00 hod.    navazující magisterský program Výtvarná umění a navazující magisterský program Teorie a dějiny moderního a současného umění,

03. 09. 2019 v 10:00 hod.      doktorský program.

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace proběhne dne 30. 9. 2019, zahájení výuky v zimním semestru dne 1. 10. 2019.