Zápisy do 1. ročníku 2021/2022
Vytvořeno: 6. 8. 2021 od Úřední deska

K zápisu do 1. ročníku do budovy UMPRUM (nám. Jana Palacha 80, Praha 1, do místnosti č. 115 v 1. poschodí) se prosím dostavte následovně:

01. 09. 2021 v 10:00 hod.      čtyřletý bakalářský a šestiletý magisterský studijní program 

01. 09. 2021 ve 14:00 hod.    dvouletý a tříletý navazující magisterský studijní program

02. 09. 2021 v 10:00 hod.     tříletý a čtyřletý doktorský studijní program

K zápisu do 1. ročníku si s sebou prosím přineste:

  • občanský průkaz, v němž je uvedeno Vaše aktuální trvalé bydliště (cizinci cestovní pas),
  • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu (v případě, že jste úředně ověřenou kopii k přihlášce nedoložil/a), příp. potvrzení o řádném ukončení studia,
  • 1 fotografii průkazového formátu,
  • propisku,
  • pokud dokládáte vysokoškolské vzdělání, které bylo absolvováno mimo ČR, je nezbytné přiložit i jeho nostrifikaci (úředně ověřenou kopii), jinak jej nelze akceptovat.

Upozornění: Na zápis je rovněž povinné si přinést negativní RT-PCR test, nebo negativní antigenní test na SARS-CoV-2 ne starší než 48 hodin, nebo potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 za posledních 90 dní, nebo potvrzení o provedení očkování, kdy od druhé dávky uplynulo alespoň 14 dní. 

Dnem zápisu do studia se stanete studentem UMPRUM.

Pokud se k zápisu osobně nedostavíte a písemně se do pěti dnů ode dne zápisu neomluvíte, zaniká Vám podle čl. 9, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu UMPRUM právo na zápis do studia.

Povinná imatrikulace proběhne dne 1. 10. 2021, zahájení výuky v zimním semestru dne 4. 10. 2021.