Katedra užitého umění

Módní přehlídka studentů a absolventů UMPRUM 

WE´RE NEXT

Událost: 14. 9. 2017
Prezentace na MBPFW 

Společná přehlídka UMPRUM a Bunka Fashion Graduate University

Událost: 4. 9. 2017
Gratulujeme 

V kolekci Baťa se objeví boty Lindy Zabilkové a Adama Kost

Vytvořeno: 24. 4. 2017
Projekt a film Ateliéru designu oděvu a obuvi 

Japonsko / Chvála nestálosti

Vytvořeno: 18. 4. 2017
Prezentace na Munich Jewellery Week 2017 

KEEP CALM & PLAY CHESS v Mnichově

Událost: 8. 3. 2017 - 14. 3. 2017
Gratulujeme 

Další úspěch na International Fashion Showcase

Vytvořeno: 20. 2. 2017
Prezentace na International Fashion Showcase 

There Is Only You

Událost: 17. 2. 2017 - 21. 2. 2017
Prezentace v Japonsku 

Japonsko klidná síla na Bunka Fashion Graduate University Fashion Week

Událost: 30. 1. 2017 - 3. 2. 2017
Gratulujeme 

Aneta Dvořáková získala Young Creations Award na Heimtextil 2017

Vytvořeno: 11. 1. 2017
Gratulujeme 

Daniela Chodilová vítězka Ceny Ludwiga Mosera 2016

Vytvořeno: 21. 9. 2016

V roce 1950, krátce po získání statusu vysoké školy, bylo na VŠUP zřízeno 5 kateder. Naše kmenové obory byly tehdy rozděleny do kateder dvou. Speciální školy pro keramiku, sklo a kov náležely do Katedry užitého sochařství, zatímco speciálky pro textil, krajku a oděv tvořily samostatnou katedru. V letech šedesátých jsme již společně vytvářely Katedru průmyslového výtvarnictví. Nová organizační struktura i nový název odrážely tehdy velice proklamovanou, o to pak v praxi problematičtější spolupráci s průmyslem. Přes mnohé pokusy o definování aktuálního charakteru naší katedry, vrátili jsme se k názvu Katedra užitého umění. Nejblíže máme sice k designu, ale naše pojetí výuky, vázané na úzký kontakt s materiálem a na dílenské realizace, je přes všechen překotný vývoj a společné cíle zcela specifické.

Seznam osobností, které se po válce podílely na hledání nových koncepcí pro naše obory, je úctyhodný a je velice nevděčné vytvářet nějaký výběr. Nade všechny ční zakladatelská osobnost Josefa Kaplického, který díky své filosofii, metodice a komplexnosti svého přístupu k pedagogické práci daleko přesáhl hranice oboru uměleckého skla. Obrovský kus práce pro pozitivní vývoj svých oborů a budování jejich kreditu doma i v zahraničí odvedli také Antonín Kybal, Otto Eckert, Zdena Bauerová, Stanislav Libenský, Vladimír Kopecký, Vratislav K. Novák a další.


Číst více...

vedoucí katedry užitého umění
MgA. Milan Pekař
tel. +420 251 098 111
pekar@vsup.cz