Katedra užitého umění

Gratulujeme 

František Jungvirt - Master of Crystal 2018

Vytvořeno: 29. 10. 2018
Výstava Ateliéru skla 

Colours of Transparency v Praze

Událost: 18. 10. 2018 - 19. 11. 2018
Výstava Ateliéru skla 

Colours of Transparency na London Design Fair

Událost: 20. 9. 2018 - 23. 9. 2018
Výstava v Galerii UM 

Naskle, balíme!

Událost: 14. 7. 2018
Úspěch 

Úspěch Michala Vaníčka v soutěži Paragone

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Gratulujeme 

Tereza Kanyzová - vítězka Bata Young Designers Challenge 2018

Vytvořeno: 30. 4. 2018
Gratulujeme 

Zvláštní cena pro Františka Jungvirta v soutěži Junior Glass Ways 2018

Vytvořeno: 6. 3. 2018
Výstava 

DESIGN POP UP SHOP

Událost: 1. 12. 2017 - 14. 12. 2017
Vítěz soutěže karafy "Voda pro Afriku" 

Karafa Vendulky Prchalové na podporu "Voda pro Afriku"

Vytvořeno: 28. 10. 2017
Gratulujeme 

Hlavní cena Designbloku pro Ronyho Plesla a Rückl

Vytvořeno: 27. 10. 2017

V roce 1950, krátce po získání statusu vysoké školy, bylo na UMPRUM zřízeno 5 kateder. Kmenové obory byly tehdy rozděleny do dvou kateder - speciální školy pro keramiku, sklo a kov náležely do Katedry užitého sochařství, zatímco speciálky pro textil, krajku a oděv tvořily samostatnou katedru. V šedesátých letech byly ateliéry ddruženy pod Katedru průmyslového výtvarnictví. Nová organizační struktura i nový název odrážely tehdy velice proklamovanou, o to pak v praxi problematičtější spolupráci s průmyslem. Po mnohých pokusech o definování aktuálního charakteru katedry byl zvolen název Katedra užitého umění. Ateliéry mají svým zaměřením nejblíže k designu, ale pojetí výuky, vázané na úzký kontakt s materiálem a na dílenské realizace, je přes všechen překotný vývoj a společné cíle zcela specifické.

Seznam osobností, které se po válce podílely na hledání nových koncepcí pro naše obory, je úctyhodný a je velice nevděčné vytvářet nějaký výběr. Nade všechny ční zakladatelská osobnost Josefa Kaplického, který díky své filosofii, metodice a komplexnosti svého přístupu k pedagogické práci daleko přesáhl hranice oboru uměleckého skla. Obrovský kus práce pro pozitivní vývoj svých oborů a budování jejich kreditu doma i v zahraničí odvedli také Antonín Kybal, Otto Eckert, Zdena Bauerová, Stanislav Libenský, Vladimír Kopecký, Vratislav K. Novák a další.


Číst více...

vedoucí Katedry užitého umění I
MgA. Milan Pekař
tel. +420 251 098 267
milan.pekar@vsup.cz

vedoucí Katedry užitého umění II

MgA. Pavel Ivančic
tel. +420 251 098 252
pavel.ivancic@volny.cz

metodik Katedry užitého umění I a II
Mgr. Michal Vaníček
tel. +420 251 098 274
michal.vanicek@vsup.cz