Kieu Ly Le

Zařazení / Funkce
Design oděvu a obuvi / Student
Studium přerušené
ateliér Design oděvu a obuvi, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 2. ročník