Mika Ogiyama

Zařazení / Funkce
Design oděvu a obuvi / Student
Studium probíhající
ateliér Design oděvu a obuvi, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční reciproční stážista (B8206), obor Design (8206R100), 1. ročník