Alžběta Dvořáková získala Marzee Graduate Prize
Vytvořeno: 29. 8. 2016 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Čerstvá diplomantka Ateliéru K.O.V., vedeného Evou Eisler, Alžběta Dvořáková získala ocenění Marzee Graduate Prize.


Soutěž pořádá holandská galerie současného šperku Galerie Marzee, která zároveň každoročně uvádí výběrovou výstavu bakalářských a diplomových prací absolventů z celého světa. Výstavy se účastní více než 100 mladých autorů z více než 40 škol. Oceňováni jsou nejtalentovanější diplomanti ve svém oboru. V letošním roce jich prestižní ocenění získalo 10 a mezi nimi právě i Alžběta Dvořáková z UMPRUM.

Komisi zaujala svou diplomovou prací Tajemství prostoru, kde šperky, schránky a objekty vytvářela z jelení kůže, plátkovaného zlata, stříbra, březového dřeva a mosaze.

Diplomová práce zhmotňuje osobní téma, vychází z nutné potřeby rekapitulace vlastní tvorby  a odkrývá tak typický způsob, jakým autorka pracuje. Propojuje nasbírané zkušenosti jedenácti let studií umělecké školy s nejpřirozenějším obdobím člověka, dětstvím. S etapou dospívání, kdy člověk získává zkušenosti, vědomosti a rozhled, ale zároveň ztrácí ojedinělý pohled na svět. Inspirace je nalezena ve schopnosti jedinečné perspektivy vidění díky bezmezné dětské fantazii, hravosti, zvídavosti. Práce se zaobírá tématem člověka, jeho osobním prostorem, který je znázorněn skrze předmět, konkrétněji šperk nebo schránku. Důraz je kladen na vlastnosti materiálu (plátkové zlato, stříbro, obecné kovy, dřevo, kůže), ale do velké míry je založen na emoční rovině – snaží se vizualizovat a zpřítomnit naše skrytá tajemství.

Ústředním prvkem instalace je schránka (obal, skulinka, tajemný prostor). U některé je dovoleno nahlédnout dovnitř u jiné je skrytý poklad nebo jen v náznaku. Veliký důraz je kladen na kontakt těla a objektu, proto je použito tvarosloví, které pocitově vybízí diváka k dotyku a je na omak příjemné. Někdy šperky/objekty slouží jako hmatka, jindy fyzickým kontaktem ztrácí formu a deformují se. Skrze materiál dochází ke hře s iluzí prázdného a plného prostoru. Například technologií ohýbání kůže přes kopyto je docíleno křehkých a dutých prostor, které na první pohled působí pevně a těžce.  Teprve dotykem divák odhalí pravdu.  Práci charakterizuje bohaté použití odlišných materiálů - kůže, březové dřevo, stříbro, mosaz, zlato.  Plátkové zlato je na šperk nanášeno v několika vrstvách bez následné fixace, čímž šperk při nošení zanechává na těle zlaté stopy. Použité technologické zpracování navazuje na tradiční řemeslo a je kombinováno s novými postupy získanými hrou s materiály nebo experimentem. Tvar oválu jako hlavní prvek instalace symbolizuje velice osobní šperk – medailon. Společně se schránkou jsou hlavními předměty, které pro autorku vystihují pojmy osobní prostor a tajemství.

 

 

Marzee International Graduate Show 2016

21. 8.–29. 10. 2016

 

Galerie Marzee
Lage Markt 3, Nijmegen, Holandsko

 

 

 

http://www.marzee.nl/galerie/under-construction/

 

Tisková zpráva ke stažení

Tajemství prostoru - šperky, schránky, objekty (tvarovaná jelení kůže, plátkové zlato, stříbro, březové dřevo, mosaz), foto: Lenka Grabicová