Artsemestr zima 2021 v Ateliéru K.O.V.
Vytvořeno: 3. 2. 2021 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Artsemestr zima 2021
On-line

 

Ateliér K.O.V. 

 

Semestrální zadání – návrh a realizace prototypu kliky
Klika je prvním haptickým zážitkem a možná jedinou nutnou osobní interakcí s architekturou, v momentě, kdy vstupujeme do budovy. Klika by měla naznačit, nebo definovat to, co nalezneme uvnitř. Je třeba věnovat pozornost detailům, které jsou více než pouhé části, ale odrazy celku. Tento koncept byl primárním tématem semestrálního zadání. Studenti si ze seznamu významných světových architektů jednoho vylosovali, připravili o něm prezentaci a poté si vybrali určitou stavbu, ke které navrhli a zrealizovali prototyp kliky, nebo madla. Škála stylů, konstrukcí, použitých materiálů, v kontextu s místem, dobou a osobností architekta, to vše nasměrovalo studenty k individuálnímu řešení úkolu a volbě řemeslného zpracování.


Klauzurní zadání – volná interpretace – objekt, nebo šperk, v návaznosti na vybraného architekta
Důraz je kladen na integritu myšlenky. Jednotlivé vizuálně kreativní obory od sebe nelze oddělit a nahlížet na ně samostatně. Vše se nakonec nachází v prostředí, kterým se obklopujeme, které spoluvytváříme.

 

Pro více informací sledujte FacebookInstagram ateliéru.