Ateliér K.O.V. - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20
Vytvořeno: 17. 9. 2020 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

 

Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Studenti Ateliéru K.O.V. pracovali s tématem příběhu "Labyrint světa a ráj srdce" od Jana Amose Komenského, který jim připomíná, že je třeba hledat cestu ke zklidnění mysli, k eliminaci nepodstatného, ke svému srdci a vnitřnímu svědomí. Hodně jsme mluvili o tom, jak je důležité využít situaci ke změně uvažování nad podstatou věcí a jak nás v životě mohou různá omezení dovést k prozření a nalezeni jednoduchých řešení. Nikdo nepochopí, co je to svoboda, pokud ji neztratí. Nikdo si plně neuvědomí, co je to krize, dokud se v ní neoctne. Kdy jindy, než teď je třeba vzít situaci vážně a přistoupit k navrhování a práci se zodpovědností, s ohledem na udržitelnost, na recyklaci materiálů, nadčasovost a kvalitu, která bude dlouhodobě sloužit.

Jako klauzurní úkol studenti dostali “ZROZENÍ" - Inspirace přírodou. Téma nám připomíná, že lidský život na zemi je neoddělitelně spjat s přírodou, nevyčerpatelným zdrojem poznání. Zaznamenaný proces studia zvolených přírodnin bude zrealizovaný v bronzu nebo ve stříbře, metodou odlévání do ztracené voskové formy.