Ateliér K.O.V. na Designbloku 2020
Vytvořeno: 10. 10. 2020 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Ateliér K.O.V. na Designbloku 2020
ZROZENÍ - inspirace přírodou


7. 10. – 11. 10. 2020

 Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

 Ateliér K.O.V. (Koncept-Objekt-Význam) pracuje s tématem "ZROZENÍ - inspirace přírodou”. Téma připomíná, že život na zemi je neoddělitelně spjat s přírodou, která je dodnes bohatým zdrojem poznání ve všech vědních a výtvarných oborech.  K vidění budou výsledné studie realizované v bronzu nebo ve stříbře metodou odlévání do ztraceného vosku.