Designshop Ateliéru K.O.V.
Vytvořeno: 2. 6. 2017 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Ateliér K.O.V., který na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze vede doc. Eva Eisler, otevře v rámci tradiční veřejné prezentace klauzurních prací dočasný designshop se studentskými výrobky. Tématem semestru bylo vytvořit kompletně zpracovaný produkt, který by bylo možné uvést na trh. Studenti, sdružení pod jednotící značkou K.O.V. SHOP, uvedou příští týden v rámci Artsemsetru výsledky půlroční práce.

Zadáním semestrální práce studentů K.O.V. bylo navrhnout produkt do ateliérového designshopu: předložit svůj výrobek v několika vyhotoveních pod vlastním logem, ve vlastním obalu spolu s návodem k použití, a představit tak projekt připravený k prodeji. Výsledné práce spojuje zájem o propojení čisté estetiky, rafinovaných funkčních řešení a vtipu, který se projevuje v momentech objevování rozmanitých funkcí jednotlivých realizací. Víceúčelovost nebo také tvarová recyklace již zavedených výrobků se záměrem hledání jejich nového využití jsou rámcem tvorby osobitých objektů, které balancují na hranici užitého a volného umění tak, jak je pro ateliér K.O.V. typické. Škála výsledných prací je rozmanitá. Sahá od potřeb do domácnosti přes osobní nezbytnosti až po artefakty s etickým či ekologickým posláním.

K.O.V. SHOP následuje ideu plnohodnotné prezentace, jako je tomu v designshopech nejlepších světových galerií, kdy se výstavní koncept střetává s prodejní strategií. Jednotná vizuální identita, kterou vytvořil Róbert Szabó, dává celému záměru jednotný ráz a potvrzuje vizi vzniku nového neotřelého projektu s ambicemi oživit dosavadní českou nabídku.

Otevření dočasného designshopu ateliéru K.O.V. proběhne v úterý 6. 6., přičemž jej bude možné navštívit denně od 7. 6. do 10. 6. v čase Artsemestru v místnosti 211 Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.