VE VILE - Eva Eisler - Peter Demek
Vytvořeno: 22. 5. 2019 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

VE VILE - Eva Eisler - Peter Demek


24. 5. 2019 - 1. 3. 2020
vernisáž: 23. 5. 2019 od 16 hodin

Moravská galerie v Brně, Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno

 

Eva Eisler, vedoucí Ateliéru K.O.V. pražské UMPRUM a asistent téhož ateliéru Peter Demek vystaví své práce na společné výstavě v Jurkovičově vile.

O umělkyni a výrazné osobnosti českého designu Evě Eisler je známo, že každou svou výstavou překvapí návštěvníky něčím novým. Ani v Jurkovičově vile tomu není jinak. Společně se sochařem Peterem Demkem představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče.

Eva Eisler ve své práci slučuje architekturu, design a umění. Její tvorba je charakteristická tvarovým minimalismem, ušlechtilými materiály a jejich dokonalým zpracováním. Podobně je tomu také u sochaře Petera Demka, s nímž vede ateliér K.O.V Koncept – Objekt – Význam na pražské UMPRUM. Oběma je vlastní mimořádný cit pro materiál a preciznost. Ovšem tvůrčí cesta byla u těchto dvou osobností naprosto odlišná. „Eva Eisler získala sebevědomí svobodně se pohybovat mezi uměním, architekturou a designem během dvou desetiletí života v New Yorku. Petera Demka, původem z východního Slovenska, ovlivnilo funkcionalistické Brno a studium v sochařském ateliéru Jana Ambrůze, kde si osvojil smysl pro velké formy, minimalismus prostředku a postmoderní gesto“, říká kurátor výstavy Ondřej Chrobák. 

Jejich společná výstava představí výběr prací převážně geometrických forem, jako protiklad k typickému ornamentalismu v tvorbě Dušana Jurkoviče. „Hlavní sdělení výstavy spočívá ve vyvolání dialogu mezi jasně danou výtvarnou formou architektury a prostorovými sochařskými komponenty, které vznikly na jiných principech. Výstava je dobrou příležitostí, jak poznat metody výtvarné a řemeslné tvorby ornamentální architektury. A postavit tyto dvě formy vedle sebe,“ přibližuje pojetí výstavy Peter Demek.

Prostor Jurkovičovy vily si umělci rozdělili rovným dílem, v patře prezentují svá díla odděleně, společně pak intervenují do přízemí. „Divákům se tak nabízí možnost posoudit potenciál jejich uměleckého dialogu a identifikovat to, co je spojuje a co naopak odlišuje,“ doplňuje Chrobák.

Pro výstavu v Jurkovičově vile vybrala Eva Eisler soubor starších prací vytvořených za posledních dvacet let. Jedná se o kresby, tisky a především objekty, z nichž každý má svůj osobitý příběh. Stůl pro otce a syna položený na bok přestává plnit funkci stolu a stává se sochou, Eisler tak vyjadřuje vztah založený na moci a aroganci, který ale stále může dostat druhou šanci. O proměnách vztahů pojednávají také nově vzniklé tisky, rozměrný variabilní objekt zase symbolizuje nekonečnost možností. Za kresbami na papíře stojí osud Perchty z Rožmberka, kterým se Eisler zabývala při svém pobytu v Mikulově na výtvarném sympoziu v roce 2013. Překvapí také Peter Demek, který kromě pro něj typických kovových objektů vystaví zcela nové keramické sochy. 

 

Kurátor: Ondřej Chrobák

Výstava byla realizována za finanční podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky.