Eva Eisler, Peter Demek - House Sitters
Vytvořeno: 28. 5. 2020 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

 

Eva Eisler – Peter Demek
HOUSE SITTERS

5. 6. 2020 - 25. 4. 2021
vernisáž: čtvrtek 4. 6. 2020 v 16 hodin

 

Jurkovičova vila, Jana Nečase 2, Brno

 

Vedoucí Ateliéru K.O.V. Eva Eisler s bývalým asistentem ateliéru Peterem Demkem připravili pro prostory Jurkovičovy vily Moravské galerie v Brně výstavu inspirovanou svým loňským uměleckým pobytem House Sitters.

 

 Výstavní „život“ v Jurkovičově vile v letošním roce ovlivnila, jako ostatně všechno kolem nás, pandemie coronaviru. Nový projekt nebylo možné v daných podmínkách dokončit, a proto Moravská galerie požádala Evu Eisler a Petera Demka, zda by si svůj loňský umělecký pobyt „Ve vile“ neprodloužili o další rok. Souhlasili pod podmínkou, že minulou výstavní konstelaci natolik pozmění, že se bude jednat o novou výstavu. Zvolili i nový název, který s nadsázkou vystihuje jejich aktuální funkci uměleckých „strážců“ domu v nejisté době.

 

 

 

 kurátor výstavy: Ondřej Chrobák,