MgA. Jennifer Halada

MgA. Jennifer Halada

Zařazení / Funkce
K.O.V. Koncept - Objekt - Význam / Absolvent
Studium ukončené
ateliér K.O.V., Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Kov a šperk (8206T032), absolvované 2014