On-line v Ateliéru K.O.V.
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

Den otevřených dveří UMPRUM
ON-LINE
19. - 22. 10. 2020
on-line konzultace, videokonference, videa a řada dalších užitečných informací

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá tentokrát Den otevřených dveří on-line. Zájemci mohou využít on-line konzultace s vyučujícími, zhlédnout informační videa a sledovat přehledný souhrn informací na webu UMPRUM.

On-line konzultace v Ateliéru K.O.V.

Konzultace Ateliéru K.O.V s Evou Eisler a Matinem Papcúnem

úterý 20. 10. 2020
10-14 hodin

konzultace probíhají individuálně po 20 minutách

rezervovat si termín konzultace můžete zde
! Registrace probíhá dvoufázově - po výběru termínu je nutné Vámi vybraný čas potvrdit prostřednictvím kontaktního formuláře!

O ateliéru K.O.V.

Naším cílem je vést studenty k hlubšímu porozumění širokého spektra umění v prostoru, prostřednictvím mezioborového přístupu k materiálu, konceptu a formě, v těsném vztahu k designu, architektuře a současnému umění. Dáváme důraz na význam i třeba těm nejmenším detailům či fragmentům komplexní struktury a jejich uplatnění v rámci kontextu celku. Zadávaná témata studenti průběžně konzultují od prvotních skic, až po finální produkt. Vyžaduje se od nich, aby předkládali nosné koncepty a své myšlenky formulovali jasně, se smyslem pro logiku, hlubší význam, ale i nadsázku a poezii věcí. Témata jsou většinou založena na konkrétních, ale často i fantaskních příbězích, jakými jsou například: vytvořte objekt na stůl pro “návštěvu z jiného světa”, nebo “klenotnici” pro váš intelektuální poklad, nebo interiérový objekt pohybující se na pomezí designu a volného uměni pro konkrétní současnou stavbu, nebo návrh pro hračkářskou firmu, nebo šperk pro určitou událost, či ikonického klienta.

Výsledky práce jsou dokumentem a svědectvím o neutuchajícím kreativním procesu, o konceptuálním a analytickém uvažování, o hledání podstaty věcí, o pochybování a nalézání, o dokonalosti, ale i nejistém jemném doteku a o vtahování sebe sama i diváka do soukromého prostoru naší mysli.

Geny, výchova v rodině, naši kamarádi v dětství a v dospívaní, vzdělaní, cestováni a poznáváni jiných krajů a kultur, prostředí, ve kterém se pohybujeme, to vše formuje náš charakter, pomáhá nám objevovat kdo jsme a směřuje nás k pozdějším životním volbám, za které jsme posléze plně zodpovědní. Vlastně celý náš život je určen k tomu, abychom hledali správnou cestu…abychom neustále korigovali směr kterým jdeme, mnohdy ho změnili, učili se z vlastních chyb, nacházeli nové a nové motivace a naslouchali druhým, kteří nám nastavují zrcadlo. V mládi objevujeme touhu, ambici, potřebu komunikovat, začínáme tušit svůj potenciál a ti odvážní, kteří se nenechají ničím a nikým odradit ani zastrašit, se cílevědomě pustí za vizí svého uplatnění. Hlavním cílem je nalézt svůj vyjadřovací prostředek, ojedinělý, upřímný hlas, který nám umožní předávat osobni sdělení.

Pokud věříme rčení, že vše souvisí se vším, pak nelze od sebe oddělit jednotlivé tvůrčí obory a nahlížet na ně samostatně. Vše se nakonec nachází v prostředí, kterým se obklopujeme, které spoluvytváříme. Od atomu ke galaxii, každý nejmenší detail má svůj význam. Pokud vneseme do již harmonicky (hmotově a materiálově) uspořádaného prostoru další element, je třeba vše nějak přemístit, aby vznikla nová harmonie. Prostor, hmota, tvar, světlo, kompozice, řád, to vše působí na naše smysly velmi silně. Je třeba kultivovat naše vnímání, vidění a rozpoznat jak pozitivní, tak i negativní vlivy, abychom se mohli stát hybnou silou v procesu vývoje.

Pro mladého člověka je důležité, aby si zachoval respekt a pokoru, aby si uvědomil privilegium možnosti studovat, aby ocenil dar vědomí, které je součástí obrovské tvůrčí kolektivní inteligence dávající všemu řád, a aby si vážil toho, že zvládá řemeslo a má nástroj, který může použít tam, kde je třeba. 

 

Eva Eisler

vedoucí ateliéru K.O.V.