SVOBODA, pohled mladé generace
Vytvořeno: 6. 11. 2019 od Ateliér K.O.V. Koncept - Objekt - Význam

SVOBODA, pohled mladé generace

14. 11. – 25. 11. 2019

Galerie Českých center, Rytířská 31, Praha 1

 

Ateliér K.O.V. pražské UMPRUM, pod vedením Evy Eisler, se účastní skupinové výstavy SVOBODA, pohled mladé generace. Projekt připravila Česká centra ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a UMPRUM.

Jak vnímají studenti pojem sametová revoluce, s jakými hodnotami si tuto událost spojují a co pro ně vlastně znamená svoboda? Grafické a umělecké ztvárnění pojmu svoboda poodkrývá pohled mladé generace na neustále aktuální téma vyjádřené plakáty, uměleckými objekty a šperky.

Výstava je také začátkem mezinárodního projektu, do kterého budou osloveni studenti uměleckých škol v zahraniční s jejich pohledem na téma svoboda a to prostřednictvím sítě Českých center ve světě.