Artsemestr zima 2021 v Ateliéru keramiky a porcelánu
Vytvořeno: 3. 2. 2021 od Ateliér keramiky a porcelánu

Paměť národa

Artsemestr zima 2021
On-line

Průběh února 2021
 

Tématem zimního semestru je  Paměť národa aneb  „Kdo zapomíná na své dějiny, je odsouzen je opakovat.  


Ateliér keramiky a porcelánu – byl vyzván aukční síní Sýpka ke spolupráci na projektu Pamětí národa. Studenti měli za úkol vybrat si historickou etapu, která je zajímá a reflektovat ji skrze svou tvorbu. Zpracovávali období od první světové války po současnost. Každý student vyslechl příběhy lidí z databáze Paměti národa nebo ze svého okolí. Vybraný příběh byl nejprve zpracován jako esej  a následně z něho studenti vycházeli při realizaci konkrétního objektu.  Studenti svou tvorbou reagují na vyprávěný příběh, konfrontují se s ním, na tom základě vznikají série objektů, které budou následně vystaveny a vydraženy v aukční síni Sýpka. Část výdělku půjde na Paměť národa, která finanční zdroje používá k dokumentaci dalších příběhů.