Ateliér keramiky a porcelánu - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20
Vytvořeno: 17. 9. 2020 od Ateliér keramiky a porcelánu

 

Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Během letního semestru se studenti Ateliéru keramiky a porcelánu zabývali tématem inspirovaným Komenského knihou „Labyrint světa a ráj srdce“. Studenti zde tématizují motivy cesty/krajiny, hledání smyslu životní poutě a návratu k řemeslu.  Výsledky tohoto projektu budou prezentované na letošním Designbloku.

 

Jednotlivé projekty začaly vznikat v době uzavření vysokých škol. Studenti se v této situaci museli vyrovnat s absencí školních dílen a využít lokální zdroje materiálů. Vyrazili do krajiny svých domovských měst v Čechách a na Slovensku, prozkoumávat opuštěné lomy, zaniklé cihelny i menší lokální zdroje hlín a jílů.

 

Součástí prezentace byla výzkumná/experimentální část vycházející z nutnosti hledat nová řešení ve zpracování lokálních materiálů a mapování jejich výskytu.