Ateliér keramiky a porcelánu na Designbloku 2020
Vytvořeno: 8. 10. 2020 od Ateliér keramiky a porcelánu

Ateliér keramiky a porcelánu na Designbloku 2020
Labyrint světa a ráj hlíny


7. 10. – 11. 10. 2020

 Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5
sektor A236, 2. patro

 

 Ateliér keramiky a porcelánu veřejnosti představí své projekty, které vznikaly za posledního půl roku, kdy výuku i zadaná témata ovlivnila pandemie covidu. Studenti se v této situaci museli vyrovnat s absencí školních dílen a využít lokální zdroje materiálů. Vyrazili do krajiny svých domovských měst v Čechách a na Slovensku, prozkoumávat opuštěné lomy, zaniklé cihelny i menší lokální zdroje hlín a jílů. Součástí prezentace bude výzkumná/experimentální část vycházející z nutnosti hledat nová řešení ve zpracování lokálních materiálů a mapování jejich výskytu. Druhá část projektu prezentuje vlastní umělecké výstupy inspirované Komenského meditací nad procházením krajinou života obsaženou v knize Labyrint světa a ráj srdce. Studenti zde tématizují motivy cesty/krajiny, hledání smyslu životní poutě a návratu k řemeslu.

Foto: Tomáš Zumr