CRASH TEST 3: Jak? Jinak!
Vytvořeno: 22. 2. 2014 od Ateliér keramiky a porcelánu

CRASH TEST 3: Jak? Jinak!

Dělají to studenti jinak?

Odpověď na tuto otázku přinese výstava porcelánu a keramiky, v rámci které se představí studenti pražské UMPRUM pod vedením Maxima Velčovského, studenti bratislavské VŠVU z ateliéru Daniela Piršče a vybraní čeští výrobci porcelánu – Rudolf Kämpf, Český porcelán Dubí a Royal Dux Duchcov. Rozpoznají návštěvníci práce mladých studentů od běžné produkce porcelánek? Bude na první pohled zřejmé, kde výrobky ze specifických materiálů vznikly? Pokud ano, v čem pak takové „jinak“ z názvu výstavy spočívá?

 

Výstava konfrontující tvorbu studentů uměleckých škol v Praze a Bratislavě s produkcí vybraných českých porcelánek vznikla v rámci projektu CRASH TEST, který letos již potřetí realizují studenti Ústavu dějin umění Katolické teologické fakulty UK v Praze. Tentokrát ve spolupráci s neziskovou organizací CZECHDESIGN, která rozvíjí a podporuje český design a dostává ho do praxe. Název CRASH TEST vyplývá z podstaty projektu a je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

 

Podtitul třetího ročníku výstavy je tvořen jasnou otázkou a jasnou odpovědí: Jak? Jinak! Výstava se soustřeďuje na tvorbu studentů oboru keramiky a porcelánu na Vysoké škole výtvarných umení v Bratislavě a Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jaká je aktuální situace tohoto výtvarného odvětví? Keramika a porcelán možná bývají jako obor přehlíženy. Přesto v ateliérech keramiky a porcelánu působí respektované osobnosti současného designu. Na VŠVU ho vede Daniel Piršč a na UMPRUM působí Maxim Velčovský. Jaká je profesní perspektiva studentů těchto ateliérů? Pracují v českých a slovenských porcelánkách nebo se uplatňují v soukromých design studiích? A jak vůbec my diváci a potenciální uživatelé vnímáme individuální tvorbu studentů porcelánu popřípadě keramiky, které mívají často různé konceptuální přesahy, ve srovnání s masovou produkcí

porcelánek? Přistupují k tvorbě studenti na výtvarných školách opravdu jinak? A pokud ano, jak se jejich práce odlišují od běžné produkce?

 

Když se řekne porcelán, mnozí si představí exkluzivně dekorované jídelní soupravy, lustry, vázy a sošky zdobící reprezentační sály českých a slovenských zámků. Nemusíme však chodit tak daleko, stačí zajít na návštěvu k babičce, jejíž byt dodnes krášlí různorodé porcelánové předměty ve vitrínách z dob nedávno minulých. Byla to právě vzpomínka na zařízení babiččina bytu, která inspirovala instalaci výstavy Jak? Jinak! Kritériem pro výběr exponátů se stala dekorativní stránka, která převažuje nad jejich funkčností. Potenciální majitel si je tak vybírá za účelem zkrášlení svého příbytku nikoliv jako převážně funkční objekty. Změnil se však vkus dnešní mladé generace, co se týče výzdoby domova? Má v něm porcelán své místo? A pokud ano, tak jaké? Na všechny tyto otázky bude výstava hledat odpovědi.

 

Vernisáž výstavy se koná 25/2/2014 v 18:00.

 

Na projektu se podílejí: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ateliér keramiky a porcelánu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Ateliér keramiky Vysoké školy výtvarných umení v Bratislave, Laufen CZ, Rudolf Kämpf, a.s., Český porcelán, a.s. Dubí, Český porcelán, a.s. závod Royal Dux.

 

Za podporu projektu děkujeme:

Magistrátu hl. měst Prahy, společnosti Laufen CZ, Katolické teologické fakultě UK, společnosti IKEA, Slovenskému inštitútu v Prahe, vinařství LAHOFER a firmě Heineken.

 

Mediální partneři:

lidovky.cz, DesignPortal, DesignMagazin.cz a ArtMap

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRASH TEST: Jak? Jinak!

 

 

Termín výstavy: 26. února 2013 – 28. března 2014

Místo konání: GALERIE CZECHDESIGN, Vojtěšská 3, Praha 1

https://www.facebook.com/CZECHDESIGN.CZ

 

Kurátoři: Ludmila Boháčová, Kamila Matějková, Markéta Sedlmayerová, Dagmar Ždychová Odborné vedení: Mgr. Milan Pech, Ph.D., MgA. et Mgr. Jana Mattasová

Architektonické řešení: Martina Hudečková, Martina Žílová (UMPRUM) Grafické řešení: Gabriella Rosa Bertin (CZECHDESIGN)

 

Vystavující:

Ateliér keramiky a porcelán VŠVU Bratislava: Jerguš Gálik, Simona Janišová, Lucia Kováčiková, Ľubomír Ontkóc

Ateliér keramiky a porcelánu UMPRUM Praha: Kristýna Bratránková, Elena Gergova, Volha Harokhava, Kateřina Hošová, Blanka Jíšová, Jana Kábrtová, Lucie Krylová, David Sekereš, Martina Žílová

Vybrané české porcelánky: Český porcelán Dubí, Royal Dux Duchcov a Rudolf Kämpf

 

Kontakt pro média: Kamila Matějková, +420 721 704 720, kamila.matejkova@czechdesign.cz

CRASH TEST 3