Klauzura Suvenýr
Vytvořeno: 1. 9. 2013 od Ateliér keramiky a porcelánu

Klauzura Suvenýr

Jsme lovci a sběrači. Každý rok se na athénskou Akropoli naveze několik
tun kamení kvůli turistům, kteří si odnesou „něco“ na památku. Zamyslete se
nad novodobým suvenýrem v kontextu země, města, školy.