MgA. Martina Hudečková

Experiment

Experiment

Candlestick

MgA. Martina Hudečková

Zařazení / Funkce
Keramika a porcelán / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Keramika a porcelán, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), absolvované 2015