Představujeme absolventy Ateliéru keramiky a porcelánu
Vytvořeno: 12. 10. 2020 od Ateliér keramiky a porcelánu

Jana Jaroszová - Spritzdekorový set

V této diplomové práci se zabývám stříkaným dekorem, tzv. Spritzdekorem na bílý porce- lánový set. Set se sestává z volných stolovacích objektů, které plní funkci jak užitnou, tak dekorativní. Dekor se nanáší stříkáním přes šablonu, v tomto případě vycházím z Krkonošské krajiny, která tvoří základní dějovou linii dekoru a zároveň šablony. Divák tak možná na první pohled nevidí panorama, které mu nabízím, zároveň si jej při druhém pohledu může domys- let a představit. Tento výjev se snažím dokreslit barvami, které korespondují s mým vnímáním krajiny při putováním po horách. Nabízím zde tak širokou škálu odstínů a nevšedních barevných kombinací.

Diplomky a bakalářky 2020
tentokrát on-line

 

 Vzhledem k aktuálnímu dění a všem opatřením proti šíření nákazy koronavirem pořádá UMPRUM výstavu Diplomky a bakalářky on-line.
Prohlédněte si práce jednotlivých čerstvých absolventů Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM.

Absolventi magisterského studia

Absolventi bakalářského studia

Tereza Sluková - Cukrátka

Série velkoformátových keramických plastik inspirovaná cukrovými sochami - předchůdci porcelánových soch.

Jana Jaroszová - Spritzdekorový set

Tereza Sluková - Cukrátka