Spektrum – keramika mezi uměním a designem
Vytvořeno: 14. 11. 2016 od Ateliér keramiky a porcelánu

Od 21.11 do 25.11. 2016 se studenti Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM zúčastní série workshopů a přednášek na National Academy of the Arts v Oslu.
Akce proběhne v rámci iniciatrivy Spectrum - keramika mezi uměním a designem (7F16003). Aktivity se zúčasní studenti a pedagogové z obou univerzit.  V rámci projektu jde nejen o výměnu informací a technických zkušeností, ale hlavně o rozdílný přístup k výuce keramiky. Hlavním smyslem iniciativy je otevřít další možnosti pro rozvoj keramiky v širším spektru a rozvíjet meziuniverzitní spolupráci.

Iniciativa je realizována za finančního přispění prostředků Norských fondů 2009-2014 a poskytovatele (MŠMT) v rámci institucionální podpory výzkumu a vývoje.

Zdroh obrázku: www.khio.no