UMPRUM na Oslo National Academy of the Arts
Vytvořeno: 1. 12. 2016 od Ateliér keramiky a porcelánu

Ve dnech 21.-25.11.2016 proběhla společná iniciativa mezi ateliéry keramiky UMPRUM a Oslo National Academy of the Arts (KHiO) s názvem Spektrum: keramika mezi uměním a designem. Studenti UMPRUM měli na univerzitě v Oslu možnost prohlédnout si dílenské provozy a ateliéry školy a zúčastnit se workshopů vedených pedagogy z obou škol.

 

Kjell Rylander z KHiO, uznávaný švédský keramik a teoretik v této oblasti, představil studentům problematiku ready made objektů a instalací a konceptuální přístup ke keramice. V průběhu jeho workshopu si studenti vyzkoušeli různé způsoby práce s již vypálenou keramikou jako je řezání diamantovou pilou a diamantovým kotoučem, broušení na vodní hladině a další technologické postupy. Přínosem tohoto workshopu byl hlavně jiný pohled na keramiku a její zpracování a také vyzkoušení si inovativních technologických postupů. Pod vedením profesorky Marit Tingleff měli studenti možnost vyzkoušet si budování velkého keramického objektu za jeden den. KhiO je jedna z mála škol, která je vybavená pro budování a vypalování velkých keramických objektů a má dlouholeté zkušenosti s jejich tvorbou a problematikou výpalu těchto objektů. Marit Tingleff se této oblasti věnuje přes třicet a pravidelně pořádá na toto téma studentské workshopy. Pro norské studenty uspořádal přednášku a workshop Milan Pekař z Ateliéru keramiky a porcelánu UMPRUM na téma krystalických glazur. V průběhu návštěvy probíhaly debaty o problematice výuky keramiky na vysokých školách a rozdílnému přístupu, zaměření jednotlivých škol a proměně oboru díky novým technologiím a také o směřování keramického průmyslu v jednotlivých zemích. V průběhu návštěvy byla na KHiO i delegace z  Royal Danish Academy of Fine Art. Flemming Tvede Hansen z  Royal Danish Academy of Fine Art představil svůj výzkumný projekt zaměřený na 3D tisk keramiky a Milan Pekař společně se studenty ateliéru prezentoval zaměření ateliéru keramiky UMPRUM a nejvýznamnější projekty. V průběhu workshopů a debat docházelo k cenné výměně zkušeností a debatám o různých pojetích výuky. Byly rovněž započaty debaty o možnostech další spolupráce KHiO a UMPRUM.

Iniciativa, která vedla k těmto výsledkům, získala finanční prostředky z Norského finančního mechanismu na období 2009-2014 a byla zprostředkována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci č.j. MSMT-35776/2016-1.

Kontakt na administrátora: basovnikova@vsup.cz )