VKontaktu: Místa pozitivního střetu. Netradiční (ne)konference mezi kostmi a rostlinami
Vytvořeno: 18. 9. 2018 od Ateliér keramiky a porcelánu

VKontaktu: Místa pozitivního střetu. Netradiční (ne)konference mezi kostmi a rostlinami

27. září v 17:00 až 22:00

Chlupáčovo muzeum historie Země​ a skleník experimentální biologie rostlin​, Albertov, Praha 2

 

Čerstvá absolventka Ateliéru keramiky a porcelánu Adéla Chorá, student David Střeleček a absolvent Ateliéru supermédií Max Lysáček představí svou tvorbu v rámci mezioborové konference VKontaktu.

 

Chlupáčovo muzeum historie shromažďuje exponáty vypovídající o vývoji života na Zemi, které byly součástí sbírek Přírodovědecké fakulty UK již od 19. století. Mluvený program konference se odehraje přímo ve výstavním prostoru a přítomné kosti a fosilie doplní i dvě umělecké instalace Adély Choré a Maxe Lysáčka. První z nich, Treasure Landscape, reflektuje střet přírodních procesů s lidskou průmyslovou produkcí skrze plastiglomeráty, nově vznikající syntetické horniny, druhý, Důkazy kanibalismu, konstruuje spekulativní budoucnost lidských dějin prostřednictvím fiktivního muzejního artefaktu.

Večerní program bude pokračovat ve skleníku spadajícím pod Katedru experimentální biologie rostlin, kde proběhne audiovizuální performance​ projektu McLaren Surface (David Střeleček+ Šimon Levitner) kombinující biomechanické zvukové krajiny s generickými abstraktními projekcemi rozmístěnými po prostoru mezi masožravkami.

 

Více o akci a další program konference najete také na Facebooku.