Bc. Martin Franček

Bc. Martin Franček

Zařazení / Funkce
Módní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Módní tvorba, Navazující magisterský studijní program Výtvarná umění (N8206), obor Design (8206T100), 1. ročník