MODRÉ INOVACE - Současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku
Vytvořeno: 19. 9. 2018 od Ateliér módní tvorby

 

MODRÉ INOVACE
Současné tendence v tvorbě tradičního českého modrotisku

22. 9. – 19. 10. 2018

 

České centrum Tokio

 

 Asistentka Ateliéru módní tvorby a posluchačka doktorského studia Alice Klouzková je autorkou a kurátorkou výstavy Modré inovace, která se na podzim představí v Tokiu. Kromě Alice Klouzkové je na výstavě možné vidět práce studentů a čerstvých absolventů UMPRUM z ateliérů Textilní tvorby nebo Designu nábytku a interiéru. 

 Cílem výstavy Modré inovace je představit současnou modrotiskovou produkci v České republice se zaměřením na vyzvednutí unikátního inovativního přístupu k této tradiční technice. Centrem pro moderní a experimentální tvorbu modrotisku se v Česku od padesátých let minulého století stala instituce Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV). Díky unikátní spolupráci vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků vznikaly v rámci produkce této organizace originální, řemeslně i výtvarně velmi kvalitní produkty využívající tradiční postupy v aktuálním kontextu. Na tento kreativní přístup, který nemá ve středoevropském kontextu obdoby, v současnosti navazuje řada českých designérů preferujících kvalitní ruční práci, řemeslný um, vazbu na tradici a originalitu. Tradiční modrotisk má stále silný potenciál a v rukou mladých tvůrců se tak stává jedinečným exkluzivním materiálem. Naše výstava ukazuje právě tyto nové cesty českého modrotisku.

Kurátorka výstavy, módní designérka Alice Klouzková se dlouhodobě zabývá tradičními rukodělnými technikami, modrotisk často využívá ve své tvorbě a také jej systematicky propaguje. Projekt Modré inovace je jednou ze součástí její dizertační práce na pražské VŠUP, jejíž výstupy  na výstavě také představí. K účasti přizvala mladou designérku Martinu Dvořákovou hledající krásu v obyčejném a tvořící pod značkou made by ordinary. Dále výtvarnici Petru Valentovou, která spojuje tradiční dřevotisk z oblasti indického Rádžasthánu a český modrotisk. Také Radanu Sikorovou využívající tradiční modrotisk k tvorbě netradičních doplňků do interiéru a duo designérek Óda s jejich abstraktní modrotiskovou metráží. A v neposlední řadě studenty Ateliéru textilní tvorby z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, jenž prezentují výsledky svého experimentálního zkoumání dekoru a objektu v rámci současného pojetí modrotiskové tvorby.

Návštěvníci mohou také nahlédnout do dvou tradičních modrotiskových dílen, které jsou na území Česka stále v provozu, v Olešnici na Moravě a ve Strážnici. Svou práci představí i  Milan Bartoš a Jaroslav Plucha, poslední výrobci a restaurátoři modrotiskových forem.

 
Projekt Modré inovace navazuje na výstavu Dědictví. Tradice, inovace, móda kterou jsem v roce 2016 představila v galerii UM. Myšlenka na výstavu českého modrotisku vzešla od Michaely Dermauw z Českého centra Vídeň jako reakce na krok Rakouska, které iniciovalo zapsání modrotisku na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Cílem výstavy Modré inovace je představit současnou modrotiskovou produkci v České republice se zaměřením na vyzvednutí unikátního inovativního přístupu k této tradiční technice. Modrotisk má stále silný potenciál a v rukou mladých tvůrců se stává jedinečným exkluzivním materiálem. Moje výstava ukazuje nové, aktuální cesty českého modrotisku a představuje ukázky jedinečné spolupráce vynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků, kteří využívající tradiční postupy a vytvářejí originální, řemeslně i výtvarně kvalitní současné produkty. Vystavující tak navazují na odkaz kreativní spolupráce v rámci československé organizace ÚLUV, která ve středoevropském kontextu nemá obdoby. Pro prezentaci na výstavě jsem tedy vybrala několik designérů, kteří s modrotiskem pracují inovativně a aktuálně. Výstava Modré inovace při svém uvedení v řínu 2017 ve Vídni sklidila úspěch, zaznamenala jsem hodně pozitivních reakcí právě na aktuální inovativní práci designérů se starou technikou. Následovalo představení mého projektu v Českých centrech v Sofii, Mnichově a Budapešti. Pro to Tokio jsem nyní připravila nový aktualizovaný koncept výstavy," představuje svůj projekt Alice Klouzková.

 

 

Autorka a kurátorka výstavy: Alice Klouzková
Grafická úprava: Adam Uchytil
Vystavující: Martina Dvořáková, Kateřina Haderková, Alice Klouzková, Zuzana Martinusová, Óda - Johana Němečková a Barbora Vildová, Radana Sikorová, Petra Valentová

Výrobci: Milan Bartoš, Jaroslav Plucha, Modrotisk Danzinger Olešnice, Strážnický modrotisk

Partner výstavy: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

www.aliceklouzkova.cz

http://tokyo.czechcentres.cz