UMPRUMSHOP 2021 - Open Call
Vytvořeno: 2. 11. 2021 od Ateliér módní tvorby

 Ahoj všichni! (for English scroll down)

Již po dvanácté se k nám blíží Vámi oblíbený předvánoční studentský market UMPRUMSHOP 2021!

UMPRUMSHOP 2021:

 8. – 12. 12. 2021 V NOVÝCH PROSTORECH – Technologická budova UMPRUM

 v Mikulandské 134/5, 110 00, Praha 1

 (Vernisáž – 8. 12. 2021 v 18:00, další dny pak od 11:00 do 20:00.)

 

Dvanáctý UMPRUMSHOP se po roční odmlce oblékne do zbrusu nového kabátu. Pojďme společně zapomenout na temnou covidovou dobu a spolu se zrekonstruovanými prostory technologické budovy v Mikulandské ulici přivítat lepší a přívětivější zítřky! Chceme dát šanci mladým designérům, ať už studentům či absolventům UMPRUM, prezentovat a prodávat svou autorskou tvorbu s myšlenkou na vytvoření hezčího prostředí pro život. To v nás evokuje potřebu dát větší prostor ekologickému přístupu, a to nejen v tvorbě. 

 Kurátorský výběr letošního ročníku se proto zaměří na kvalitní lokální produkty, které pozitivním způsobem přispívají k šíření uvědomělého přístupu k nakupování a povědomí o původu věcí, které vlastníme. Všichni autoři jsou současně vyzýváni, aby se při výrobě produktů k prodeji pokusili v rámci svých možností co nejvíce pracovat s konceptem zero-waste.

 Takový přístup se projeví i ve formálním pojetí letošního UMPRUMSHOPU, jehož instalace bude vytvořena z použitého mobiliáře a zbytkových materiálů vzešlých z rekonstrukce školy. Recyklace či upcyklace zde však není předkládána pouze jako aktuální téma, či dokonce módní trend, ale jako naprosto samozřejmá součást práce designéra v 21. století.

Neváhej a přihlašuj se zde: https://bit.ly/3w1a8gv 

Veškeré doplňující informace nalezneš v přihlašovacím odkazu nebo na plakátu Opencallu v příloze.

NEZAPOMEŇ – DEADLINE OPENCALLU JE UŽ 14. 11. 2021! 

Pro ty, kteří se s UMPRUMSHOPEM ještě nesetkali, a stejně tak pro ty, kteří si o něm chtějí počíst, přikládáme i pár odkazů:

 

Články:
http://artikl.org/vizualni/re-think-re-cycle-up-cycle
https://www.lidovky.cz/relax/design/re-think-re-cycle-up-cycle-studenti-umprum-nabidnou-sve-prace.A191210_140151_ln-bydleni_ape
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/umprumshop-2019
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/umprum-shop-2017


Instagram a Facebook: @umprumshop
 

Pro více informací či dotaz nás neváhej kontaktovat: 

umprumshop@gmail.com

Markéta Hájková: +420 777 573 876
Noémi Špontáková: +420 725 593 569

 

Těšíme se na vás! 

 Tým Ateliéru módní tvorby

///

 

Hello everyone!

Your favorite pre-Christmas student market UMPRUMSHOP 2021 is coming to us for the twelfth time! 

UMPRUMSHOP 2021:

 

8. – 12. 12. 2021 IN NEW SPACES – Technological building UMPRUM

 in Mikulandská 134/5, 110 00, Prague 1

 (Opening – 8. 12. 2021 at 18 PM, the next days from 11 AM to 20 PM)

 

The twelfth UMPRUMSHOP will dress in a brand new coat after a one-year pause. Let's forget about the dark covid era and welcome a better and brighter future together in the reconstructed technological building in Mikulandská Street! We want to give young designers, whether students or graduates of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, a chance to present and sell their authorial work with the idea of creating a nicer environment for life. This evokes in us the need to give more space to the ecological approach, not only in design.

 Current curatorial selection will therefore focus on quality local products that positively contribute to the spread of a conscious approach to shopping and awareness of the origin of the things we own. At the same time, all authors are encouraged to try their best to work with the zero-waste concept when creating products for sale. 

 Such an approach will be reflected in the formal concept of UMPRUMSHOP 2021, the installation will be created from used furniture and leftover materials resulting from the reconstruction of the school. However, recycling or upcycling is not presented here only as a current topic or even a fashion trend, but as a completely natural part of the designer's work in the 21st century.

Feel free to register here: https://bit.ly/3w1a8gv

 
You can find all the additional information in the registration link or in the Opencall poster in the attachment.

DON'T FORGET - THE OPENCALL DEADLINE IS ALREADY ON 14th NOVEMBER 2021!

For those who have not heard about UMPRUMSHOP yet, as well as for those who want to read about it, we have attached a few links:

 

 Articles:
http://artikl.org/vizualni/re-think-re-cycle-up-cycle
https://www.lidovky.cz/relax/design/re-think-re-cycle-up-cycle-studenti-umprum-nabidnou-sve-prace.A191210_140151_ln-bydleni_ape
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/umprumshop-2019
https://www.czechdesign.cz/kalendar-akci/umprum-shop-2017


Instagram and Facebook: @umprumshop

 

Feel free to contact us:umprumshop@gmail.com

Markéta Hájková: +420 777 573 876
Noémi Špontáková: +420 725 593 569

 

We look forward to you!

Fashion Design Studio team