Ateliér skla - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20
Vytvořeno: 17. 9. 2020 od Ateliér skla

 

Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Tématem semestru a na něj navazujících klauzurních prací byla témata "Labyrint světa a ráj srdce" a "Úcta ke sklu, úcta k materiálu".

 

Během semestru studenti Ateliéru skla měli za úkol navrhnout okno do nově vznikající smuteční síně v Milovicích. Návrhy projdou soutěží a vítězný návrh se bude realizovat.
Studenti předkládali prezentaci obsahující rešerši, průzkum situace, inspirační zdroje, řešení situace – skici, případně vizualizace, finální návrh – kvalitní kresby, nebo vizualizace, popis konceptu, technologií, rámcové technické řešení, varianty.
Druhým tématem semestru byl Labyrint světa a ráj srdce.

 

 V klauzurních pracích studenti zkoumali nejzákladnější vlastnosti skla, nejpřirozenější přístupy k jeho zpracování, jako je například lom, řez, vrstvení, aby tyto principy v budoucnosti využili ve větších a náročnějších projektech. Toto téma se u některých studentů částečně prolnulo s katedrovým tématem "Labyrint světa a ráj srdce“, které je spojené pokorou a hledáním estetických forem bez trendových efektů.