CAUTION: CONTENTS HOT! - Vendulka Prchalová a Helena Todd
Vytvořeno: 3. 10. 2019 od Ateliér skla

CAUTION: CONTENTS HOT!

Sklo v netradičních souvislostech

 

22. 6. – 3. 11. 2019

PORTHEIMKA - MUSEUM SKLA, Štefánikova 68/12 150 00 Praha 5

 

Mezi mihotajícími se záclonami probleskují napětí, vůně růží a záře neonů. Skutečnost, na níž ulpívají červené i bílé světlo, je záměrně skrytá i poodhalená.

 

Výstava děl studentky Ateliéru skla Vendulky Prchalové a Heleny Todd, absolventky téhož ateliéru, představuje experimentální přístupy k současné sklářské tvorbě a designu. Obě autorky dlouhodobě pracují se sklem netradičním způsobem a kombinují je s dalšími látkami a médii, čímž vystupují z mnohdy uzavřeného materiálově specifického prostředí. Kurátorkou výstavy je absolventka programu Teorie a dějiny umění UMPRUM Alena Štěrbová.

Úvahy nad materiemi a tvůrčími procesy, jejich proměnlivostí a neukončeností, se propisují do výsledné podoby výstavy. Nové objekty a instalace do jisté míry určuje předchozí zkušenost, na niž je při tvorbě dalších děl experimentálně navazováno. Proces se stává nezbytným východiskem a nová díla jeho extenzí. Vedle již existujících uměleckých děl a designu jsou představeny zcela nové realizace, které vznikly u příležitosti výstavy, včetně společného projektu obou autorek. Vybraná díla jsou zároveň zasazena do prostor stálé expozice, kde formou intervence více či méně násilně narušují původní podobu instalace.

 Prostor výstavy Caution: Contents Hot! je záměrně komponován jako pokoj, v němž panují vlastní rytmus a specifická atmosféra. Vizuálně jsou interpretovány pocity nebezpečí, vnitřního pnutí, proměnlivosti, pomíjivosti a intimity. Napětí vzniká mezi díly a diváky, jejich myšlenkami a pocity. Ocitají se v prostoru s atmosférou lišící se od okolního i klasického muzejního prostředí.


Autorka textu: Alena Štěrbová

 

Vystavující autorky: Vendulka Prchalová, Helena Todd
Kurátorka výstavy: Alena Štěrbová

 

 

Vendulka Prchalová ve své sklářské tvorbě prolíná tradiční řemeslné postupy se současnými uměleckými přístupy a novými technologiemi (3D-tisk, vývoj vlastní sklářské technologie aj.). Skleněné instalace  a  objekty  kombinuje  s  atypickými  materiály  (např.  tavené  sklo  s kaligrafickou tuší), přičemž klade důraz na procesuálnost a proměnu děl v čase.

Helena Todd vytváří funkční objekty a umělecké instalace, v nichž experimentálním způsobem kombinuje sklo s dalšími materiály (textil, kov aj.). Výsledná díla nechávají vyniknout netradičním strukturám, materiálovým spojením a atypickým formám. Autorka se zároveň věnuje tvorbě šperků, konceptuálních oděvů a intermediálním možnostem  jejich prezentace.

Alena Štěrbová je kurátorka a historička umění. Jejím dlouhodobým zájmem jsou oblasti designu i současného umění a jejich zprostředkování široké veřejnosti. Rovněž se kriticky věnuje možnostem prezentace skleněných artefaktů uvnitř i vně materiálově specifického kontextu. V současné době působí v oddělení vzdělávání Národní galerie v Praze, kde koncipuje programy pro veřejnost.

 

 

 

Foto: Lenka Glisníková