PopUp Aurory v Brně
Vytvořeno: 3. 2. 2017 od Ateliér skla

Kolekce svítidel Aurory studentek Michaely Doležalové (Ateliér skla, vedený Rony Pleslem) a Lindy Vránové (Ateliér produktového designu, vedený Michalem Froňkem a Janem Němečkem) se představí v prostorách Floristického ateliéru TAMASHVIGH. Výstavu připravila kurátorka Lenore Jurkyová, studentka Katedry teorie a dějin umění.

Svítidlo představuje nezanedbatelný příklad designu, který vnímáme jako samozřejmost a ne často dokážeme plně docenit jeho dosah na náš osobní prostor. Světlo v sobě evokuje intimitu, mimo jiné proto, že jej nejvíce vnímáme a pociťujeme v kontextu noci. Když se setmí, svítidlo se stává epicentrem scény, kolem kterého se odvíjí závěr dne. Michaela a Linda pro tento efemérní fenomén vytvořily schránky, které světlo paradoxně nevězní, nýbrž umocňují jeho meditativní aspekt. Svítidlo se tak stává kromě funkčního předmětu také estetickým objektem, který dotváří charakter interiéru, do kterého je zasazen. Autorky v rámci své počáteční inspirace světlo spájí s vnitřním vyzařováním osobnosti, s aurou člověka. Aura, jako duše zachycená v čase, v sobě může obsahovat celou škálu barev. Jejich jedinečná směs pak obklopuje člověka stejně, jako barevné sklo Auror obklopuje svůj světelný zdroj.
-Lenore Jurkyová

 

 

Vernisáž se koná ve středu, 8. února od 18:00

 

Floristický ateliér TAMASVIGH
Starobrněnská 20, 602 00 Brno