Reinterpretace benátských zrcadel
Vytvořeno: 24. 6. 2016 od Ateliér skla

Diplomová práce čerstvého absolventa Ateliéru skla Lukáše Nováka

V rámci projektu diplomové práce se zabývám možností rehabilitace a současné reinterpretace technik tvorby benátských zrcadel, které zaujímají v rámci výroby zrcadel tradičně to nejvyšší postavení. Cílem je inovovat tradiční sklářské nářadí pro nové hutní tvarování skleněných prvků, prozkoumat možnosti broušení skla pomocí CNC frézy, a tím se pokusit inovovat formální podobu tvarů. Cílem projektu je vytvořit ucelenou kolekci autorských broušených zrcadel a menších váz v technické spolupráci s firmou BORS.

Lukáš Novák