Semestrální a klauzurní práce Ateliéru skla 2016
Vytvořeno: 6. 6. 2016 od Ateliér skla

O semestru

Čas a prostor pro skutečné sdílení podvědomí, intuice, myšlenek, svobody, zodpovědnosti, odvahy, důvěry, poznání, řemesla, spolupráce, setkání, solidarity a samostatnosti. Byl to čas o komunikaci, pracovitosti, vzdělání, o 3D technologiích. A v průběhu tohoto období došlo k vědomému propojení reality s akademickou půdou. Díky seminářům s designéry, umělci, kurátory a publicisty jsme zodpověděli řadu otázek nejen na téma finanční gramotnosti, která je pro každého umělce základním kamenem jeho exis- tence na trhu s uměním a designem.

Děkuji VŠUP v Praze za možnost podpory inovace výuky, která mohla proběhnout na základě přiděleného Akademického grantu Použití 3D aplikací a technologií při vývoji díla.

 

O generaci Y (1980–2000)

Na prvním místě je student – takže se ptám, jaká je jeho osobnost, která náleží do „generace Y,nazývanou také „Havlovy děti? Je to internetová generace, o které sociologové tvrdí, že je nedospělá, ale na druhou stranu plná ušlechtilých hodnot, mezi kterými vévodí láska a přátelství – tak tomu říkám „nadějná generace. Jsou to lidé, kteří si chtějí prací nejen vydělávat, ale musí je práce hlavně bavit a naplňovat. Jsou to lidé, kteří nehromadí majetek, neberou hypotéky, nemají se vůči čemu vymezovat a možná právě proto nevytváří subkultury. Jsou to lidé, kteří touží být sami sebou. V období, ve kterém vzniká tento text, dochází v této společnosti k renesanci pojmu sdílení, které se dostává ze sociálních sítí do reálného života – „senzace! Práce s touto generací studentů je radostná, protože jsou schopni naslouchat a věcně diskutovat.

 

MgA. Marcel Mochal

Zastupující vedoucí Atelieru sklo

 

 

Zadání semestrální práce

Téma, které vede studenty k poznání a studiu historie a tradic sklářských řemesel, mýtů o skle, dějin výroby skla a lidí, kteří ke sklu patří jako hlava a tělo.

Téma, které hledá „klíč ke sklugenerace Y.

Návrh předmětu o velikosti 230 × 110 × 110 mm (realizace) + monumentální měřítko (vizualizace), technika bez limitu

 

 

Zadání klauzurní práce

Prostor pro analýzu vlastní cesty a definici budoucí profese.

Návrh a realizace – autorský objekt / autorský design / design pro firmu