Bylo nebylo nebylo bylo: SKLO
Vytvořeno: 25. 2. 2020 od Ateliér skla

Bylo nebylo nebylo bylo: SKLO

6. 3. – 7. 6. 2020
vernisáž: 6. 3. 2020 v 18 hodin

8smička – zóna pro umění, Kamarytova 97, Humpolec

 

Součástí velké skupinové výstavy "Bylo nebylo nebylo bylo: SKLO", která zachycuje sklářkou tvorbu několika generací, je řada pedagogů, studentů a absolventů UMPRUM. Prezentuje se na ní například vedoucí Ateliéru skla Rony Plesl a asistentka Klára Horáčková, vedoucí Ateliéru malby Jiří Černický, vedoucí Ateliéru keramiky a porcelánu Maxim Velčovský, nebo emeritní vedoucí Ateliéru skla Vladimír Kopecký. Z tohoto ateliéru zde budou k vidění také práce studentek Anny Jožové a Mariety Tendenacové, nebo absolventů Marka Šilpocha, Lukáše Houdka, Kristýny Venturové. Celou výstavu kurátorsky připravila studentka Teorie a dějin umění UMPRUM Kamila Huptychová s absolventem Ateliéru produktového designu Adamem Turečkem.

Výstava vychází z předpokladu, že umění, jak volné, tak užité, není pouhým zrcadlem autorovy duše, ale je formováno i řadou kulturních a společenských vlivů a okolností. Zamýšleným cílem není prezentovat ucelený vývoj sklářské tvorby, ani ukázat nepřeberné množství technik zpracování skla nebo obdivovat krásu a jedinečné vlastnosti tohoto materiálu. Ve výstavě se návštěvník setká se sklem volným, užitým, historickým i současným, z rukou etablovaných i začínajících umělců, přičemž se hlavním kritériem výběru stává schopnost daných exponátů tlumočit a ilustrovat obecnější témata spojená s dějinami a vývojem sklářské tvorby. 

Vystavující umělci: Jakub Berdych Karpelis, Jiří Brabec, Jaroslava Brychtová, Václav Cigler, Jiří Černický, Jan Formáček & Jiří Přibyl, Klára Horáčková, Lukáš Houdek, Martin Janecký, Anna Jožová, Vladimír Kopecký, Stanislav Libenský, Michal Machat, Petr Mikošek, Lukáš Novák, Rony Plesl, Kristýna Venturová, Miluše Roubíčková, René Roubíček, Matouš Řeřicha, Michaela Spružinová, Petr Stanický, Vratislav Šotola, Marieta Tedenacová, Maxim Velčovský, XYZ (Dominik Jančík, Marek Šilpoch, Oliver Torr), Dana Zámečníková a další...
Kurátoři výstavy: Kamila Huptychová & Adam Tureček
Architekt výstavy: Adam Tureček

 

Další informace o vernisáži: https://www.facebook.com/events/665800297558539/