Směsi/ Mixtures Vendulky Prchalové na Venice Glass Week
Vytvořeno: 10. 9. 2021 od Ateliér skla

Výstava v Galerii UM 

Směsi / Mixtures

Vytvořeno: 10. 9. 2021

Směsi/ Mixtures Vendulky Prchalové na Venice Glass Week

4. – 12. 9. 2021
Instituto Veneto di Scienze, Benátky

 

Doktorandka Ateliéru skla Vendulka Prchalová se na Venice Glass Week prezentuje na samostatné výstavě Směsi/Mixtures.

 Část jejího disertačního projektu Směsi, který se zaměřuje na inovaci materiálů a postupů výroby forem pro skleněnou plastiku, byla k vidění v roce 2019 v Galerii UM. Nyní jsou výsledky jejího doktorského výzkumu prezentovány na mezinárodní výstavě v italských Benátkách.
 Vystavované objekty spojují témata, vizualita a technologie. Základem pro její práci je 3D model psa, který je spíše symbolem psa ztělesňujícím jeho protichůdné významy v dějinách umění. Tvarové kompozice jsou vytvořeny pro 3D tisk tak, aby mohly být přetvořeny ve skleněnou plastiku. Objekty se skládají z několika částí pospojovanými „nedokonalými“ materiály a vytvářejí tak vizuální napětí.

 

Vendulka Prchalová je mladá sklářská výtvarnice. Se studiem skla začala na střední škole, dále pokračovala na FUD UJEP v ateliéru Ilji Bílka a následně pokračovala na pražské UMPRUM v Ateliéru skla vedeném Rony Pleslem. Ve své práci se zaměřuje na propojení klacsického řemesla a nových technologií. Stejně tak propojuje trendy současného umění a tradičního sklářství.