Space Craft - Krála Horáčková a Jaroslav Chramosta
Vytvořeno: 10. 9. 2019 od Ateliér skla

Space Craft

21. 9. - 10. 11. 2019
vernisáž: 20. 9. od 18 hodin

Huť František, Na Kácku 218, Sázava (okres Benešov)
 
Asistentka Ateliéru skla UMPRUM Klára Horáčková a Jaroslav Chramosta, absolvent UMPRUM, vystavují své práce v Huti František na výstavě Space Craft.
Klára Horáčková zde představuje tavené objekty ze série Evolution, balancující na hranici mezi designem a volným uměním a Jaroslav Chramosta sérii světelných betonových objektů – Membrán, poukazující na umělcovu fascinaci existencí prostupných dimenzí a časoprostorů.