Studenti Ateliéru skla UMPRUM navrhují okno pro smuteční síň v Milovicích
Vytvořeno: 1. 10. 2020 od Ateliér skla

Studenti Ateliéru skla UMPRUM, vedeného Ronym Pleslem, navrhovali velké okno nové smuteční síně v Milovicích. Zadání a přípravy vznikaly ve spolupráci s architektem síně MgA. Mikulášem Mendíkem. Do soutěže na realizaci postoupily 4 nejlepší návrhy studentů Mariety Tedenacové, Shynar Kaliyevy, Elišky Monsportové a Tomáše Kučery. Který z návrhů se bude realizovat rozhodně odborná porota.

Marieta Tedenacová ve svém návrhu pracuje s hrou světla. Navrhla velké kruhové zrcadlo nakloněné pod úhlem 45 stupňů, které je umístěno v exteriéru za oknem smuteční síně. Odráží obraz nebe otvorem vyříznutým ve slunolamu nad zrcadlem a přenáší tak tento překvapivý obraz do interiéru.

 

Eliška Monsportová se nechala inspirovat Rajskou zahradou. Rytý florální vzor má uklidnit, podpořit soustředění, zahloubání a vzpomínání na zesnulého. Jemné, avšak svým způsobem dominantní ryté okno by mělo doplňovat čistý interiér a „přecházet“ v zahradu.

 

Shynar Kaliyeva se po rozboru konceptů svázaných se smutečním obřadem rozhodla nikoli pro realizaci jako okna jako takého, ale objekt, který by jej doplnil. Navrhla velkou černou slzu vznášející se nad místem pro umístění rakve. Vyjadřuje smutek po zesnulém. Forma slzy také připomíná klasické ztvárnění duše.

 

Tomáš Kučera se ve svém návrhu Ornament, jako denní rytmus života nechal inspirovat časem. Jeho okno dekorované množstvím bodů symbolizuje život a jeho oslavu. Tisíce dní, které můžeme strávit, jak se nám zachce. „Jeden bod, jeden den. Tisíce bodů, tisíce dní v životě“.

 

 

 

 

Zasedání poroty a výběr okna pro smuteční síň v Milovicích

Eliška Monsportová - Rajská zahrada

Tomáš Kučera - Ornament, jako denní rytmus života

Shynar Kaliyeva - Slza

Marieta Tendenacová