Transparency of Colours
Vytvořeno: 6. 4. 2022 od Ateliér skla

Transparency of Colours

2. 4. – 9. 10. 2022

GlazenHuis Lommel, Dorp 14b, Lommel, Belgie

 

Ateliér skla představí práce svých studentů, absolventů a pedagogů v Belgickém Lommelu. Prezentovat se bude výběrovou kolekcí děl, která vznikala pod více jak desetiletým vedením Ronyho Plesla a Kláry Horáčkové.

Výstava Transparency of Colours navazuje na předchozí projekt s názvem Colours of Transparency, který proběhl v rámci London Design Festival v roce 2018 a představil průřezový soubor prací studentů a absolventů ateliéru skla Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Tradice sklářského ateliéru na UMPRUM sahá až do 40. let 20. století a je úzce spojena s obnovou a poválečným rozmachem sklářského průmyslu v tehdejším Československu. Profesoři, žáci a absolventi tohoto ateliéru hráli významnou roli jako průmysloví designéři, svůj um úspěšně prezentovali na světových výstavách EXPO v Bruselu, Montrealu, či Ósace a od konce 50. let 20. století díky nim, a zejména díky novátorskému využití techniky tavené skleněné plastiky uměleckou dvojicí Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová, sklo velmi osobitým způsobem proniklo také do volného umění. Pro své specifické materiálové a optické vlastnosti se tak sklo stalo novým a plnohodnotným sochařským materiálem, který nachází široké uplatnění nejen v designu, ale také v umění volném a specificky tak leží na hranici obou těchto tvůrčích světů. Sklářský ateliér na UMPRUM, který významně přispěl k tomuto vývoji, rovněž už od svého založení vždy balancoval na hranici volného a užitého umění a jinak tomu není ani dnes.

Výstava představuje celkem 24 sklářských umělců z řad studentů, absolventů, doktorandů a vedoucích Ateliéru skla na UMPRUM. Jejich díla jsou tedy nejen ohlédnutím se zpět za více než desetiletou činností ateliéru pod vedením profesora Ronyho Plesla a Kláry Horáčkové, jsou ale také pomyslným pohledem do budoucnosti. Mnoho z vystavujících studentů v následujících letech vstoupí do profesionálního uměleckého světa a nynější práce jsou tedy určitým náznakem jejich budoucího směřování. Výstava ve velmi zhuštěné podobě ukazuje, jak probíhá vývoj současného skla v České republice, zároveň je v ní ale silně patrná kontinuita ateliéru v intencích přechodu z volného umění k designu a zpět. Promýšlení konceptu volného uměleckého díla či designového návrhu, důraz na myšlenku, metaforu a propojení s výslednou formou, schopnost předat divákovi svou vizi v podobě chytré a obsahově nahuštěné zkratky, by měly být ideálním výsledkem představených prací. Právě volnost uměleckého vyjádření, která je v ateliéru dlouhodobě budována, je patrná také v množství použitých forem a rozmanitosti přidružených materiálů a technik.

Součástí výstavy je také instalace Tomáše Kučery a Johana Pertla s názvem Nonequilibrium State of Matter, která vznikla v rámci umělecké residence v GlazenHuis Lommel.

 

text: Ján Gajdušek