Václav Frömmel

Václav Frömmel

Zařazení / Funkce
Sklo / Absolvent
Studium ukončené
ateliér Sklo, Magisterský studijní program Výtvarná umění (M8206), obor Sklo (8206T052), absolvované 2005