Za hranou skla
Vytvořeno: 16. 10. 2017 od Ateliér skla

ZA HRANOU SKLA

13. 9. – 5. 11. 2017

Galerie Tančící dům
Jiráskovo náměstí 6, Praha

 Výstava „Za hranou skla“ představuje celkem 10 sklářských výtvarníků dvou generací. První z nich zahrnuje umělce, kteří položili základ rozvoji českého skla jako svébytného sochařského materiálu ve volném umění. Výtvarníci z této zlaté generace, z nichž většina vzešla ze sklářských ateliérů pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové pod vedením profesorů Josefa Kaplického a Stanislava Libenského, dokázali sklo jako materiál pozvednout z užitého do volného umění a výrazně jej prosadit ve světě.
Pětice vybraných autorů Marian Karel, Vladimíra Klumparová, Vladimír Kopecký, Dana Zámečníková a Jiřina Žertová svou tvorbou demonstruje nejen pestrou variabilitu sochařských přístupů, kterými je možné pracovat se sklem, ale také komplexnost myšlení, kterým zasahují do dalších oblastí umění včetně malby, designu, grafiky a architektury. V jejich tvorbě můžeme nalézt mnoho uměleckých intervencí, kterými se podíleli na významných stavbách nejen v České republice, ale také např. v Japonsku a USA.

Kurátorským záměrem výstavy „Za hranou skla“ je práce těchto autorů postavit do kontrastu s nejmladší generací sklářských výtvarníků. Nastupující mladá generace sklářů navazuje na tradici svých profesorů, přistupuje ke sklu velmi inovativně a zkoumá jeho možnosti ve spojení s netradičními materiály.
Vybraní autoři jsou absolventy, a v některých případech ještě studenty, sklářských ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Ronyho Plesla, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pod vedením Ilji Bílka a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pod vedením Petra Stanického. Jejich díla budou vedle děl autorů starší generace výrazně rezonovat a divákovi napoví, kam se současné české autorské sklo za téměř 60 let po svém fenomenálním úspěchu na EXPO 58 v Bruselu posunulo.

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze zde za nejmladší generaci prezentují Lukáš Novák a Vendulka Prchalová.

Výstava je organizována nově vzniklým spolkem Blok českého skla, který byl iniciován manželi Michaelem a Jitkou Mackovými, galeristkou Jitkou Pokornou a umělkyní Vladimírou Klumparovou.
Kurátorem výstavy je Ján Gajdušek.

Program výstavy:
12. 9. od 19:00 vernisáž výstavy
19. 9. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
12. 10. od 20.30 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design
17. 10. od 18.00 komentovaná prohlídka výstavy
3. 11. v 19.00 přehlídka šperků s názvem Šperky, sochy, design

Otevírací doba galerie je denně od 9 do 20 hodin.