Ateliér textilní tvorby

Klauzury zimní semestr 2020/2021 

Orobinec úzkolistý a pletení

Vytvořeno: 10. 2. 2021
Diplomky a bakalářky 2020 

Představujeme absolventy Ateliéru textilní tvorby

Vytvořeno: 12. 10. 2020
Den otevřených dveří 2020 

On-line v Ateliéru textilní tvorby

Událost: 20. 10. 2020
100 let Bauhausu 

Projekce funkcionaismu a jeho zrcadlení ve spolupráci s českým textilním průmyslem

Vytvořeno: 5. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

IHOR Sáry Matysové a Ihora Sabadoshe

Událost: 7. 10. 2020 - 11. 10. 2020
Artsemestr jinak 

Ateliér textilní tvorby - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

Vytvořeno: 17. 9. 2020
Úspěch 

Kolekce plavek Sáry Matysové na titulní straně Dolce Vita

Vytvořeno: 5. 8. 2020
 

Grant Technologické agentury ČR - TAČR pro Ateliér průmyslového designu a Ateliér textilní tvorby

Ateliér textilní tvorby a Ateliér průmyslového designu UMPRUM získaly grant Technologické agentury ČR - TAČR na podporu výzkumu a inovací. Zaměří se na výzkum v oblasti digitalizace našívání skleněných komponentů na textil a umění a design jako řešení změn v dopravě s nástupem autonomního řízení.

Oba vybrané projekty jsou součástí dotačního programu ÉTA, který podporuje zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Podmínkou je, že musí využívat přínosy multidisciplinárních přístupů, propojit výzkum technického a netechnického charakteru a využít potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Všechny tyto podmínky splňoval projekt Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, který se již dlouhodobě zabývá problematikou oživení tradičních českých řemesel a v rámci toho i prací s tradičními skleněnými perlemi. V rámci grantového projektu TAČR se konkrétně zaměří na propojení a omlazení technologických procesů textilního a sklářského oboru, přičemž dojde k inovaci skleněných komponentů a k inovaci a digitalizaci aplikace perličky pro současný design. Cílem je vyvinout textilní designovou akustickou variabilní strukturu, která bude určena pro interiér současné architektury. Tyto struktury chtějí přinést systémová řešení pro akustickou pohodu v interiéru při současném splnění akustických a technických norem. Dojde k integraci vysokoškolské umělecké kreativity (UMPRUM) s technickou a technologickou průmyslovou  sférou (Preciosa). Procesy vývoje budou směřovat k rozšíření uplatnění textilního a sklářského oboru. Projekt chce naplnit uchování a prezentaci kulturního dědictví tradičního českého oboru výroby perliček, textilu a umění.

Veřejná městská doprava a její modernizace je již dlouho v centru zájmu Ateliéru průmyslového designu. Nově se zaměřili na veřejnou dopravu s autonomním řízením. Cílem jejich projektu je pomocí kreativních experimentálních designérských metod (Design-Thinking aj.) v širším odborném kolektivu složeným ze zástupců technických i humanitních věd zpracovat návrhy řešení autonomních dopravních prostředků (dále také jako "AV") ve smyslu nového designu pro interiér, exteriér, nebo i službu a infrastrukturu autonomního dopravního systému. Výstupem budou designové studie, návrhy funkčních řešení celků i detailů AV a dopravních systémů. Tyto výsledky budou nejen vystaveny, ale zpracovány tak, aby z nich bylo možné vycházet v následujících projektech. Nedílnou součástí projektu bude i započetí celospolečenské debaty nad novými problémy AV a hledání jejich řešení.

Oba projekty budou mít prostor k výzkumu až do roku 2023. Věříme v jejich přínos pro český průmysl i společnost.

 

Vytvořeno: 7. 4. 2020
Úspěch 

Elementa Sáry Matysové zařazena v časopise EIGEN HUIS

Vytvořeno: 20. 2. 2020
Prezentace 

Absolventky Ateliéru textilní tvorby vystavují na Ambiente Talents 2020

Událost: 7. 2. 2020 - 11. 2. 2020
MISE, VIZE, REVIZE 

Úspěšný projekt Ateliéru textilní tvorby UMPRUM v dialogu s nizozemskými designéry

Událost: 17. 1. 2020 - 29. 2. 2020

V roce 1945 byl vybudován speciální ateliér pro textilní výtvarnictví, jehož uspořádáním a vedením byl pověřen prof. Antonín Kybal (1945-1970).

Kybal prosazoval ve své pedagogické práci, stejně jako ve své vlastní tvorbě, důslednou znalost oboru, materiálů a procesů výroby, přísně rozlišoval mezi řešením textilií vznikajících prací rukodělnou a průmyslovou. Kladl důraz jak na dílenskou výchovu přímo ve škole (tkaní, tisk), tak na teoretické studium textilních technik a na stáže studentů v textilních závodech. Královnou oboru mu byla tapisérie, která - podle jeho soudu - umožňovala co nejsvobodnější a nejosobitější prezentaci výtvarného záměru.


Číst více...

kontakt
nám. J. Palacha 80, 116 93 Praha 1
m. č. 206
tel.: +420 251 098 246

 

zástup za vedoucí ateliéru po dobu sabatiklu (LS 2019/2020)
MgA. Gabriela Náhlíková

vedoucí ateliéru - sabatikl
MgA. Jitka Škopová

asistent ateliéru
MgA. Anna Leschingerová

konzultační hodiny
pro studenty - pondělí a čtvrtek od 9.00 hod