Ateliér textilní tvorby - Klauzurní a semestrální práce LS 19/20
Vytvořeno: 17. 9. 2020 od Ateliér textilní tvorby

 

Klauzurní a semestrální práce LS 19/20

 

 V letním semestru 19/20 se studenti Ateliéru textilní tvorby zabývali navrhováním potahů pro pražské metro. Za úkol měli vytvořit návrhy tkaných potahů, které by mohly nahradit stávající potahy v pražském metru. Zvolená technika je žakárská tkanina. Projekt vznikl ve spolupráci s dopravním podnikem města Prahy, a pokud si podnik některý z návrhů vybere, bude studentský návrh realizován.

Dalším semestrálním úkolem byla Vize dopravy budoucnosti. Studenti měli za úkol se zamyslet nad tím, jak bude hromadná doprava vypadat za 20-50 a více let. Jak se změní naše společnost a co pro nás bude transport znamenat? Vzhledem ke koronaviru studenti pracovali s vizemi, skicami, sbírali rešerše a modely zpracovávali z materiálů, které měli doma.

 


Klauzurní část zadání vychází z naprosté svobody, kterou nám mysl dovolí. Použijeme textil v neobvyklých souvislostech. Necháme se unést sny, které sníme s otevřenýma očima i sny, které se nám zdají. Záměrně vytvoříme protiklad přesnému zadání užitného textilu. Výběr techniky je volný.