Blanka Urbanová, DiS.

Blanka Urbanová, DiS.

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění (B8206), obor Design (8206R100), 2. ročník