Iris Fabre

Zařazení / Funkce
Textilní tvorba / Student
Studium probíhající
ateliér Textil, Bakalářský studijní program Výtvarná umění - zahraniční stážista ERASMUS (B8206), obor Výtvarná tvorba (8206R108), 1. ročník