KOLASICE

11.07.2019 - 25.08.2019

Museum fotografie a moderních obrazových medií, Kosetelní 20/20/1 v Jindřichově Hradci

 

Společná výstava Elišky Hanušové z Ateliéru textilní tvorby UMPRUM a Hany Sommerové z Ateliéru malířství I. AVU je průřezem prací z posledního roku. Hana a Eliška se důvěrně znají, často tvoří a vystupují jako autorská dvojice. KOLASICE přináší konfrontaci jejich individuální tvorby. Při výběru se autorky zaměřily na pátrání po jednotných zárodcích v jejich produkci, které pak převádějí do vlastních medií - malba, textil, koláže, fotografie, video.

 

Obě autorky silně vnímají místa, ve kterých se zacykleně pohybují (město / venkov). Jako návštěvnice a obdivovatelky přejíždí z prostoru do prostoru. Čerpají z vizuálních stavebních principů krajiny. Hmota zón – staveb a stromů – se prolíná i tříští. Jako průzkumnice divočiny mapují všední svět. 

Hana Sommerová se věnuje především akvarelové malbě přírodních motivů. Vznikají tak velkoformátové práce na papíře, malované „lehkou“ rukou. Hana se zabývá obrazovou neatraktivností míst, ke kterým má osobní vztah. Pod heslem „hledání znaku vlastního stromu“ usiluje o osobní výtvarnou definici zvoleného prostředí, či místa. Kontinuálně jako formálním protipólem se zabývá médiem fotografie a videa. Souběžně vznikají plošné koláže z barevných papírů.

Eliška Hanušová se věnuje textilu. Pracuje s řemeslnými technikami, které si postupně osvojuje. Vyjadřuje se skrze struktury, které vytváří otisky míst. Strukturu používá, jako vzor v textilních aplikacích a papírových kolážích. Ve své tvorbě vychází z krajiny, která ji obklopuje. Inspiruje se rozvlněním lesového háje, luk a rybníků. Pracuje s pohledy z cesty vlakem či s motivy ze zahrady domu, ve které vyrostla. Vytváří textilní metráže s ručním i digitálním desénem, objekty, masky a oděv.

 Autorky si z okolního prostoru vybírají své vlastní podněty a z nich vytváří osobní celky a série. Obě svým vlastním viděním abstrahují prostředí do znaků / vzorů. Tím docházejí čistých otisků situací. Můžeme porovnávat podobnost výchozích motivů, které se transformují do odlišných medií.

 Koncepce navazuje na rezidenci a výstavu Kolčavice v Ateliéru Síň (Telč), do které se autorky zapojily minulé léto. Tehdy šlo o týdenní pracovní proces.  V aktuální výstavě Kolasice (MOM) rozkrývají své zdroje a formy. Dále chystají třetí projekt Kolčavice a Kolasice sérii v Galerii NIKA v Praze, kterým završí tuto výstavní sérii. Do NIKY přenesou vlastní krajinu. Půjde o společnou site-specific instalaci. Práce ve dvojici jako vy/omezení individuality. Cesta k obsahovému a intermediálnímu odstupu a nadhledu.