Material Dialogue / matériO Prague a Het Nieuwe Instituut
Vytvořeno: 1. 11. 2016 od Ateliér textilní tvorby

Do výběrové výstavy Material Dialogue, která se představila na letošním Designbloku byly vybrány práce dvou studentů Ateliéru textilní tvorby, a to Elišky Hlavačkové a Ondřeje Trnky.

 

Projekt Material Dialogue vyrostl ze zázemí matériO Prague. Propojuje mladé tvůrce inovativních materiálů z Nizozemska a České republiky a vede je ke konfrontaci znalostí, zkušeností a nápadů. Výstava, moderovaná diskuse a společný seminář slouží k výměně
názorů a informací. Tím, že se ideje zhmotní, nás nutí se nad nimi hlouběji zamyslet, hovořit o nich a zkoumat, jestli mají smysl.

Mnohým firmám, které dnes nepracují s poznatky o nových materiálech a technologiích, pomalu začíná zvonit hrana. Nové technologie a materiály svět mění a nadále budou měnit takovou rychlostí, že kdo zaváhá, vypadne z kola ven.

V Nizozemsku již na tento trend reagují a nové inovativní přístupy představují jednou za dva roky na výstavě nominovaných účastníků soutěže New Material Award. Ta motivuje tvůrčí jedince uvažovat do hloubky o tom, jak navrhnout a vyrobit nový materiál a jak ho zpracovat,
tak aby co nejméně zatížil svět kolem nás. Pokoušejí se nacházet nové neotřelé cesty. V letošním ročníku New Material Award 2016 jsme vypozorovali 3 hlavní trendy. Důležité je využívání odpadu, tak aby vznikl cennější materiál než původní odpad. Další neprobádanou
oblastí je vznik materiálů inspirovaný přírodou, například využití podhoubí, hub, bakterií, suchozemských i mořských rostlin a živočichů. Poslední velká oblast zahrnuje nové technologie (3D tisk, laser, sken...). A je o tom, jak využívat nové technologie, tak aby materiály vznikaly i byly použity bezodpadně a nejlépe z obnovitelných zdrojů. Happy Materials v rámci knihovny materiálů matériO Prague, plánují rozšířit New Material Award i do Česka. V současné době se hledají další nadšenci a partneři, kteří by tuto ideu podpořili.

(text o Projektu Material Dialogue Lucie Havlová, spolumajitelka Happy Materials a spoluzakladatelka matériO Prague)

Eliška Hlavačková - Dýně


Vnitřní vlákenná struktura dýně se v potravinářství nezpracovává, a tak se z ní stává odpad. Vytvořila jsem z ní biologicky rozložitelnou a téměř průsvitnou fólii, kterou je možné vrstvit do tuhých a odolných útvarů o tloušťce až 1 cm, jejichž pevnost se dá přirovnat k topolové překližce. Lze ji vtlačovat do forem a vytvářet tak jednoduché trojrozměrné objekty. Největším přínosem materiálu je jeho snadná a nezávadná likvidace. Experiment proběhl pod vedením Jitky Škopové v Ateliéru textilní tvorby na VŠUP v Praze.

Ondřej Trnka - Vyhoření vlákna

Od dětství mě fascinovaly skrýše a úkryty, které si tvoří mravenci, brouci a pavouci. Testoval jsem systém chodeb vytvořený pomocí textilního vlákna, které jsem smotával, řadil a svazoval, a následně zalil do betonu. Po ztvrdnutí jsem celý objekt zapálil a vlákna vyhořela. Vzniklé perforace mohou ozvláštnit pohledový beton v architektuře a sloužit pro uchycení a růst zeleně. Experiment proběhl pod vedením Jitky Škopové v Ateliéru textilní tvorby na VŠUP v Praze.
Foto

Eliška Hlavačková - Dýně

Ondřej Trnka - Vyhoření vlákna