Projekce funkcionaismu a jeho zrcadlení ve spolupráci s českým textilním průmyslem
Vytvořeno: 5. 10. 2020 od Ateliér textilní tvorby

Klauzury zimní semestr 2019/2020

 

Představujeme semestrální projekt, který se zabývá tématem 100 let Bauhausu, jeho projekcí a zrcadlením ve spolupráci s průmyslem.

 

 

Bauhaus vstupoval do světa podstatně jiného, než jaký obýváme dnes, avšak jeho vliv je stále citelný. Otázky, které si položil - ohledně výuky umění a řemesel, kvalit návrhářství nebo působení budov na lidi, kteří je obývají, jsou aktuální i s odstupem sta let. Bauhaus sice za dobu své existence několikrát změnil směr, zpočátku ale usiloval o tři hlavní cíle, ze kterých studenti vycházeli. Jedná se o cíle, které byly jasně definované v úvodním manifestu a průvodním Programu státního Bauhausu ve Výmaru”.

 

Prvním cílem školy bylo osvobodit všechna umění ze vzájemné izolace, ve které se (údajně nacházela) a přimět budoucí řemeslníky, malíře a sochaře náležitým vedením k zapojení do společných projektů, v nichž se všechny jejich dovednosti sloučí. Výsledným dílem těchto projektů budou stavby. Ateliér textilní tvorby v zimním semestru disponoval studenty napříč obory – Stážisté z ČVÚT, z FAMU, z FaVU, z Ateliéru typografie, designu nábytku, grafického designu, zahraniční stážisté. Tato skutečnost se stala ideálním předpokladem mezioborové spolupráce. Konečným cílem veškeré tvůrčí činnosti studentů v zimním semestru, jsou projekty vázané na stavbu.

 

Druhým cílem bylo pozvednout prestiž řemesel na stejnou úroveň, jaké se v dané době těšila krásná umění. Umělec je umocněním řemeslníka…
Výsledkem druhého cíle se stávají realizace autorských projektů, kdy se řemeslo spoléhá pouze na svalovou účinu lidské ruky” a nabízí výrobek, který vznikl v prostředí utvořeného fortelem a láskou.

 

Třetím cílem bylo navázání trvalého styku s hlavními představiteli řemesel a průmyslové výroby v zemi.

Studenti navázali spoluprácinapříklad s Tkalcovnou Strmilov, Textilní tiskárnou La linea, nebo například s Art Protis - VÚV Brno. Tyto spolupráce, kdy se studenti dostávali do úzkého kontaktu s průmyslovou výrobou představují důležitou zkušenost pro budoucí samostatnou tvorbu.

Stejné téma bude uchopeno studenty Textilního designu VŠVU pod vedením MgA. Márii Fulkové. Konfrontace studentů a jejich projektů by v budoucnu měla proběhnout v prostoru Galéria Medium.

 

Fotografie: I. Ladutko a J. Delibalta

 

Na instalaci klauzur, společně se stručným komentářem Františky Benčaťové, se můžete podívat také v krátké reportáži od České televize.

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/220411000120130/?fbclid=IwAR0YeKDSFixdVcJB1ZEpR5PAzmSomaeNmpDq_bdDJs3Q_W1CGA-vXRTotg8