RIKE FRANK NA UMPRUM
Vytvořeno: 26. 11. 2014 od Ateliér textilní tvorby

RIKE FRANK

TEXTILES: OPEN LETTER

UMPRUM, 5. 12. 16:30 UČEBNA 215

 

Kurátorka současného umění Rike Frank v minulosti pracovala v PS1, dále v DIA Center for the Arts a Generali Foundation Vienna. Mezi lety 2001 a 2005 vedla Vídeňskou Secession a podílela se na přípravě mezinárodní výstavy Documenta 12. V roce 2013 uspořádala výstavu v muzeu Abteiberg v německém městě Mönchengladsbach Textiles: Open Letter, která představila textil v širším kontextu.